Wiercenie studni Kalisz

O NAS

Studnie głębinowe Kalisz i wiercenie studni Kalisz.

„GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy prowadzi działalność z zakresu wiercenia studni głębinowych od 1993 roku. Wykonanie studni głębinowej pozwala ująć do eksploatacji wody podziemne z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni zależy od głębokości zalegania warstwy wodonośnej i jej rodzaju oraz żądanej wydajności studni. Posiadamy urządzenia umożliwiające wykonanie studni na prawy oraz lewy obieg płuczki wiertniczej metodą mechaniczno-obrotową. Do zabudowy studni używamy wyłącznie atestowanych materiałów. Wykonujemy obserwacje podczas pompowań oczyszczających i pomiarowych, pozwalające dokładnie określić zasoby studni (wydajność).
„GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy posiada uprawnienia do prowadzenia wierceń do głębokości 300 m i podlega nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego. Zaletą naszej firmy jest czystość oraz porządek przy wykonaniu studni głębinowych i otworów poszukiwawczych. Uwzględniając dobro klienta, ze względu na zagospodarowanie działek i ogrodów ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy przy wykonywaniu otworów wiertniczych. Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia zatwierdzone zgodnie z Ustawą Prawo Górnicze i Geologiczne. Prowadzimy wiercenia na terenie całej Polski. Na wykonane usługi udzielamy gwarancji. Podczas kilkudziesięcioletniej działalności zrealizowaliśmy szereg zamówień zarówno dla gmin, zakładów działalności gospodarczej jak i inwestorów prywatnych.

NASZE USŁUGI

Wiercenie studni głębinowych

Regeneracja studni

Gwarancja 3 lata

Wiercimy do 300 m.

KONTAKT

"GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy

Filia w Kaliszu:

ul. Al. Wojska Polskiego
62-800 Kalisz

tel. 601-950-538
tel. 600-834-453

Główny oddział:
ul. Prosta 2,
62-510 Wola Podłężna